Vilkår

Studieavgift

Fotografi (2 år) og Kunstfotografi (1 år): 57 500,- pr. semester (2019/2020) og inkluderer medlemskap i Sit - Studentsamskipnaden i Trondheim.

Fakturering av semesteravgift følger Lånekassens utbetalinger etter oppmøte til semesterstart. 

 

Studiefinansiering

Studiet er godkjent for stipend og lån i Statens Lånekasse for Utdanning. I tillegg til ordinært lån og stipend, kan du også søke om ekstra lån til skolepenger. Ditt kundeforhold til Lånekassen er personlig, nærmere opplysninger om rett til studielån kan fås ved henvendelse til: www.lanekassen.no Kundetelefon: 04545.

Fremmøte på skolen.

I bekreftelsesbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Avmelding etter opptak, men før studiestart

Dersom du trekker din søknad før studiestart betaler du ikke studieavgift, men kun opptaksgebyret. Avmeldingen må skje via e-post til soknad@fotofagskolen.no og være sendt av søkeren selv.

Forbehold

Ved for få påmeldte søkere til studiet forbeholder vi oss retten til å kansellere studiet. Du vil bli informert om dette senest en uke før oppstart.

Avmelding etter studiestart.

Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Unntak er gyldig sykemelding og tungtveiende grunner. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten.

Studiekontrakt

Vilkårene i studiekontrakten mellom skole og student er utarbeidet i samråd med Forum for Fagskoler (FFF) og Forbrukerombudet.

Utstyr og skolemateriell

Fotostudenter bør ha digitalt speilreflekskamera, normalopptikk/normalzoom, et kort teleobjektiv, vidvinkel, kamerastativ, håndholdt blitslysmåler, sync-kabel/radiosendere og ekstern hard-disk. I høstsemesteret setter studenten inn 2500,- på sin studiemateriellkonto. Kontoen kan brukes til å kjøpe f.eks billett til fotofestivaler, printpapir, felles forbruksmateriale m.m

Medlemskap

Studenter ved Norsk Fotofagskole blir automatisk medlem i Studentforeningen NFFS, Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), samt av Studentsamskipnaden i Trondheim - Sit, og kan benytte seg av de velferdstilbud og tjenester de tilbyr - helse, bolig, treningssenter m.m. Studenter kan søke om å bli medlem i Norges Fotografforbund.