Studieplan Kunstfotografi 1-år

60 Studiepoeng - Fagskolegrad

Studiet Kunstfotografi legger vekt på at du som student skal oppnå selvstendighet, kreativitet, fotokunstfaglig forståelse og et eget kunstnerisk uttrykk. Utdanningen er praktisk og kreativ, og vektlegger ideutvikling og prosess, med tilrettelegging for hver students individuelle behov. Det settes høye krav til egenproduksjon og evne til å utvikle egne konsepter/prosjekter. På Kunstfotografi jobber vi prosjektbasert med tema som til sammen gir en oversikt og øving i de forskjellige sjangrer og arenaer kunstfoto representerer. Studiet balanserer kunstforståelse og teori med praktisk øvelse og et solid teknisk fundament. 

Som student i kunstfotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i egen praksis, i et arbeidsliv eller gi søknadskompetanse til annen høyere utdanning, hvor kompetanse i kreative prosesser er etterspurt. Studiet skal også gi et tilbud til kunstnere eller fotografer som har behov for utvidet kompetanse i utøvelse av faget.


Emne 1

Teknikk og Postproduksjon 1

1. semester

Innhold:
Emnet underviser i tekniske, fotografiske og digitale verktøy for å oppnå kunstneriske mål og kontrollere det ferdige resultatet.
Emnet er lagt opp med både teoretisk tilnærming og praktiske workshops for at studentene skal prøve ut og gjøre seg erfaringer om hvilket resultat de gir. Postproduksjon underviser i de nødvendige værktøy og ferdigheter som kreves for å ferdigstille og arkivere bilder etter opptaket. Emnet gir studenten oversikt over de mulighetene digital bildebehandling har for utøvelsen av faget, og trygghet i bruken av de verktøy som er relevant for studentens egen praksis. Oppgavene samles i Arbeidsbok.

 • Kamerateknikk

 • Digitale kamerasystemer.

 • Analoge kamera og prosess 35mm, 120mm.

 • Optikk, brennvidde og perspektiv

 • Lyskvalitet tilstedeværende lys

 • Manipulering av lys med reflektor, diffusor og blokkering

 • Bruk av ekstern blitz

 • Kontrollere blandingslys

 • Raw-format og dynamisk omfang

 • Fargerom, fargedybde og fargetemperatur

 • Digital bilderedigering Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Adobe Bridge


EMNE 2

Temabaserte prosjekt 1

1. semester

Emnet gir forståelse for de forskjellige fotografiske sjangrene og praktisk erfaring med å jobbe med dem. Emnet jobber med
temaene Dokumentarisk Fotografi, Iscenesatt Fotografi og Portrettfotografi det første semesteret. Undervisningen er lagt opp i tre bolker der studentene jobber med ett tema i ca 5 uker hver. Hvert tema introduseres med en rekke forelesninger om temaet sammen brief av oppgavene som skal løses i temaet. Oppgavene er prosjektbaserte som studenten har 1 til 4 uker på å løse. Utover perioden går undervisningen over fra forelesningsbasert til veilednigsbasert for oppgavene.

 • Dokumentarfoto

 • Iscenesatt Foto

 • Portrettfoto

 • Bildekomposisjon

 • Fotografens rolle som historieforteller

 • Redigering og sammensetting av bilder i serie

 • Bildedramaturgi

 • Dramaturgisk lys

 • Ideutvikling og prosess

 • Regi og iscenesettelse

 • Tolkning av brief og kreativitet


EMNE 3

Teori og Estetikk 1

1. semester

"Boulevard du Temple", Daguerre 1838

Undervisningen tar for seg fotohistorien fra dets opprinnelse frem til i dag. Målsettingen med dette er å synliggjøre de tanker og
handlinger som danner grunnlag for det ståsted og de referansene vi finner i fotografiet i dag. Denne bevisstgjøringen skal styrke studentenes integritet som fotografer og gi dem et grunnlag til å se sine bilder i et historisk perspektiv. Undervisningen består av forelesninger og debattinnlegg for klassen av studentene, samt egenstudium av pensum og egen prøve på slutten av kurset.

 

 • Fotohistoriske referanser innen stilretninger, teknisk utvikling og aktører

 • Fotografiets status som kunstform gjennom historien

 • Estetiske og kunstneriske sammenhenger i historien


EMNE 4

Teknikk og Postproduksjon 2

2. semester

Workshop Analogt 4x5" storformatkamera

Emnet viderefører den samme arbeidsformen med oppgaver til Arbeidsbok,
brief og demo, workshop og oppgaveløsning fra 1. semester. Emnet har et økt fokus på studiolys med drilling i forskjellige lysoppsett og standarder for forskjellige formål. Den første perioden har fokus på studioopptak med modell, portrett og fashion. Det jobbes paralellt med det digitale etterarbeidet med fargejustering, retusjering og manipulasjon. Så går de over til forskjellig lyssetting av objekt, produkt, mat og still-leben. De introduseres også for filmopptak og redigering av film i 2. semester. Studentene
lærer også å bruke storformatkamera, manipulere perpektiv og fokusplan med teknisk kamera, fremkalling og scanning av negativ og printing av bilder til arkiv og bransjestandard.

 • Portrettlys i studio

 • Objekt og produkt i studio

 • Fargefilter og blitz

 • Analog fremkalling C-41

 • Digital scanning og printing av analog film

 • Teknisk kamera, storformat

 • Digital DSLR filmopptak og redigering

 • Kamerabevegelse og kamerakjøring for film

 • Eksternt lydopptak for film

 • Digital retusjering

 • Digital toning

 • Digital komposit

 • Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign, Adobe Premier


EMNE 5

Temabaserte Prosjekt 2

2. semester

Anders Solberg, Revir, bokprosjekt

Emnet er delt inn i temaene Eget Prosjekt, Public Art, Landskap, og Film. Emnet inneholder også viktige workshops i Bokbinding, Alternative teknikker og Tekst til prosjektbeskrivelser og artist statement. Det legges vekt på å utvikle egne prosjekter og en egen identitet som kunstner i tett veiledning med lærere som følger og kjenner studenten. Emnet støttes av teknisk undervisning i Teknikk og Postproduksjon. 

 • Eget prosjekt

 • Public Art

 • Landskap

 • Film

 • Bokbinding og redigering

 • Alternative teknikker

 • Tekst prosjektbeskrivelse og artist-statement


EMNE 6

Teori og Estetikk 2

2. semester

Temaforelesninger i utvalgte perioder fra kunsthistorien skal gi studenten økt forståelse for samtidskunsten, og hva som ledet fram til dagens kunst. Emnet legger vekt på å synliggjøre paraleller til fotografiet og fotografiske referanser til kunsten. Studentene skal presentere individuelle temaoppgaver fra foto og kunsthistorien. Det blir også kunstnerpresentasjoner med profesjonelle Fotografer og Kunstnere som viser egne arbeider og snakker om egen praksis. Forelesninger, egne framlegg, refleksjon og diskusjon hjelper studenten til å kunne definere seg selv og sitt prosjekt i samtidskulturen.

 • Kunsthistoriske referanser

 • Ittens Fargelære

 • Sammenhenger mellom fotografiet og billedkunsten

 • Kunstnerpresentasjoner


EMNE 12

Eksamen

4. semester

Avgangsutstilling

Eksamen består av tre hovedelementer: Portfolio, Teknisk Eksamen og Sjangervalgt Eksamen. Portfolio viser hva studenten har produsert over en lengre periode og i hvilken grad kvaliteten er konsekvent. Teknsik Eksamen måler graden av teknisk forståelse i løsningen av konkrete definerte oppgaver. I Sjangervalgt Eksamen kan studenten velge mellom Kunst, Dokumentar, Mote, Reklame, Portrett eller Editorial. Hver av sjangrene har egne spesifike oppgavepremisser men skal
ha tilnærmet lik arbeidsmengde. Avgangsutstillingen er en del av eksamen og må være på plass for å få godkjent gjennomført eksamen, men det gis ikke karakter, med unntak for de som tar sjangerbestemt eksamen i Kunst hvor eksamensutstillingen er et av kriteriene de blir bedømt på i eksamens-sensuren.

 • Portfolio

 • Sjangervalgt Eksamen

 • Teknisk Eksamen

 • Avgangsutstilling