Studieplan Fotografi 2-år

120 studiepoeng - Høyere Fagskolegrad

Studiet er praktisk rettet og basert på at studenten skal lære gjennom fotografiske øvinger. Gjennom veiledning får studenten hjelp til å utvikle sin personlige stil og fotografiske identitet.

 Semester 1 og 2 er designet for å gi studentene et solid grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. I løpet av det første året gir studiet Fotografi studentene en oversikt over og erfaring med de mest essensielle fotografiske sjangrene som portrett, reklame, dokumentar, mote, redakjsonelt foto og kunst. I semester 3 og 4 vil studenten få muligheten til å velge sjangerretning basert på sine mål, estetiske referanser, interesse og personlige utrykk.

Illustrasjonene under viser sammensettingen av studiet gjennom emner, tema og semester og skolens pedagogiske modell.


Emne 1

Teknikk og Postproduksjon 1

1. semester

Workshop ekstern blits

Innhold:
Emnet underviser i tekniske, fotografiske og digitale verktøy for å oppnå kunstneriske mål og kontrollere det ferdige resultatet.
Emnet er lagt opp med både teoretisk tilnærming og praktiske workshops for at studentene skal prøve ut og gjøre seg erfaringer om hvilket resultat de gir. Postproduksjon underviser i de nødvendige værktøy og ferdigheter som kreves for å ferdigstille og arkivere bilder etter opptaket. Emnet gir studenten oversikt over de mulighetene digital bildebehandling har for utøvelsen av faget, og trygghet i bruken av de verktøy som er relevant for studentens egen praksis. Oppgavene samles i Arbeidsbok.

 • Kamerateknikk

 • Digitale kamerasystemer.

 • Analoge kamera og prosess 35mm, 120mm.

 • Optikk, brennvidde og perspektiv

 • Lyskvalitet tilstedeværende lys

 • Manipulering av lys med reflektor, diffusor og blokkering

 • Bruk av ekstern blitz

 • Kontrollere blandingslys

 • Raw-format og dynamisk omfang

 • Fargerom, fargedybde og fargetemperatur

 • Digital bilderedigering Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Adobe Bridge


EMNE 2

Temabaserte prosjekt 1

1. semester

Vega Ebbertsen, studentarb. Iscenesettelse

Emnet gir forståelse for de forskjellige fotografiske sjangrene og praktisk erfaring med å jobbe med dem. Emnet jobber med
temaene Dokumentarisk Fotografi, Iscenesatt Fotografi og Portrettfotografi det første semesteret. Undervisningen er lagt opp i tre bolker der studentene jobber med ett tema i ca 5 uker hver. Hvert tema introduseres med en rekke forelesninger om temaet sammen med brief av oppgavene som skal løses. Oppgavene er prosjektbaserte, som studenten har 1 til 4 uker på å løse. Utover perioden går undervisningen over fra forelesningsbasert til veilednigsbasert for oppgavene.

 • Dokumentarfoto

 • Iscenesatt Foto

 • Portrettfoto

 • Bildekomposisjon

 • Fotografens rolle som historieforteller

 • Redigering og sammensetting av bilder i serie

 • Bildedramaturgi

 • Dramaturgisk lys

 • Ideutvikling og prosess

 • Regi og iscenesettelse

 • Tolkning av brief og kreativitet


EMNE 3

Teori og Estetikk 1

1. semester

"Boulevard du Temple", Daguerre 1838

Undervisningen tar for seg fotohistorien fra dets opprinnelse frem til i dag. Målsettingen med dette er å synliggjøre de tanker og
handlinger som danner grunnlag for det ståsted og de referansene vi finner i fotografiet i dag. Denne bevisstgjøringen skal styrke studentenes integritet som fotografer og gi dem et grunnlag til å se sine bilder i et historisk perspektiv. Undervisningen består av forelesninger og debattinnlegg for klassen av studentene, samt egenstudium av pensum og egen prøve på slutten av kurset.

 

 • Fotohistoriske referanser innen stilretninger, teknisk utvikling og aktører

 • Fotografiets status som kunstform gjennom historien

 • Estetiske og kunstneriske sammenhenger i historien


EMNE 4

Teknikk og Postproduksjon 2

2. semester

Workshop Analogt 4x5" storformatkamera

Emnet viderefører den samme arbeidsformen med oppgaver til Arbeidsbok,
brief og demo, workshop og oppgaveløsning fra 1. semester. Emnet har et økt fokus på studiolys med drilling i forskjellige lysoppsett og standarder for forskjellige formål. Den første perioden har fokus på studioopptak med modell, portrett og fashion. Det jobbes paralellt med det digitale etterarbeidet med fargejustering, retusjering og manipulasjon. Så går de over til forskjellig lyssetting av objekt, produkt, mat og stilleben. De introduseres også for filmopptak og redigering av film i 2. semester. Studentene lærer også å bruke storformatkamera, manipulere perpektiv og fokusplan med teknisk kamera, fremkalling og scanning av negativ og printing av bilder til arkiv og bransjestandard.

 • Portrettlys i studio

 • Objekt og produkt i studio

 • Fargefilter og blitz

 • Analog fremkalling C-41

 • Digital scanning og printing av analog film

 • Teknisk kamera, storformat

 • Digital DSLR filmopptak og redigering

 • Kamerabevegelse og kamerakjøring for film

 • Eksternt lydopptak for film

 • Digital retusjering

 • Digital toning

 • Digital komposit

 • Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign, Adobe Premier


EMNE 5

Temabaserte Prosjekt 2

2. semester

Behind the scenes på Fashionshoot

Emnet tar for seg sjangrene Fashion, Kunst, Film, Reklame og Editorial. Som i første semester gir emnet forståelse for de forskjellige fotografiske sjangrene og praktisk erfaring med å jobbe med dem. Temaet fashion underviser i forskjellige undersjangre og hvordan disse krever forskjellig teknikk og estetikk. Dette støttes av teknisk undervisning i Teknikk og Postproduksjon. I Film jobbes det med innhold, struktur og estetikk, mens de får teknisk undervisning i Teknikk og Postprod. Kunst-tema gir en introduksjon til forskjellige hovedretninger innen kunstfotografiet og gir studentene en mulighet til å utforske sin egen estetikk. Editorial tar for seg arkitekturfoto, interiør, lifestyle, magasinportrett og matfotografi.

 • Fashionfotografi

 • Kunstfotografi

 • Film og lyd

 • Reklamefoto

 • Editorial magasin-foto

 • Booking av modeller

 • Filmredigering og dramaturgi

 • Layout og grafisk design til magasin

 • Utvikling av egne prosjekter og egen stil (fotografisk identitet)


EMNE 6

Teori og Estetikk 2

2. semester

Temaforelesninger i utvalgte perioder fra kunsthistorien skal gi studenten økt forståelse for samtidskunsten, og hva som ledet fram til dagens kunst. Emnet legger vekt på å synliggjøre paraleller til fotografiet og fotografiske referanser til kunsten. Studentene skal presentere individuelle temaoppgaver fra foto og kunsthistorien. Det blir også kunstnerpresentasjoner med profesjonelle Fotografer og Kunstnere som viser egne arbeider og snakker om egen praksis. Forelesninger, egne framlegg, refleksjon og diskusjon hjelper studenten til å kunne definere seg selv og sitt prosjekt i samtidskulturen.

 • Kunsthistoriske referanser

 • Ittens Fargelære

 • Sammenhenger mellom fotografiet og billedkunsten

 • Kunstnerpresentasjoner


EMNE 7

Teknikk og postproduksjon 3

3. semester

Workshop film/video

Emnet bygger videre på Teknikk 1 og 2, men viderefører ikke den samme arbeidsformen med arbeidsbok. Emnet er lagt opp som en serie avanserte workshops som tar for seg en mer kompleks bruk av verktøyene med fokus på å raffinere teknikkene. Her legges det vekt på prosessen, der læreren kan være tilstede og se hvordan studenten arbeider og veilede underveis. Dette skal være en arena for studenten å perfeksjonere teknikken for sine egne prosjekter.
 

 • Avansert studiolys

 • Avansert lys på location

 • Avansert hudretusjering

 • Avansert digital komposit

 • Print og ferdigstilling galleristandard

 • Video/filmproduksjon

 • Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premier, Adobe After Effects


EMNE 8

Sjangervalgt Prosjekt 1

3. semester

Akt / Identitet studentarb

Dette er et spesialiseringsemne der studenten velger hvilken sjanger han/hun vil fordype seg i. Studentene blir delt
opp i tematiske grupper etter interesse: Kunst, Dokumentar, Reklame, Portrett, Mote eller Editorial. Gruppene får egne workshops tilrettelagt deres sjanger. Første tema er Identitet og akt der studentene skal jobbe med og finne sin egen fotografiske identitet og stil. Dette prosjektet ender opp som utstilling på høsten. 

 • Bransjekunnskap i Portrett, Kunst, Fashion, Dokumentar, Editorial og Reklame

 • Utvikling av egne prosjekter

 • Profesjonelle standarder for forskjellige sjangre

 • Produksjonsplan og prosjektbeskrivelse


EMNE 9

Teori og Estetikk 3

3. semester

Studentarbeid, Lena Isaksen

Det tredje semesteret i Teori og Estetikk fokuserer på Bildeanalyse, Kunstkritikk og Kunstfilosofi. Gjennom temaforelesninger og
gjesteforelesere skal emnet gi et grunnlag for studentene å definere en egen fordypningsoppgave.

 • Kunnskap om viktige teorier og trender innen bildeanalyse, estetikk og bildekritikk

 • Tekst og prosjektbeskrivelser for eget arbeid


EMNE 10

Portfolio og Egen Praksis

4. semester

Emnet underviser i praktiske og formelle aspekter for å kunne starte opp egen virksomhet. Studentene skal skrive en egen foretningsplan i løpet av perioden som kan brukes etter endt skolegang. Emnet gir oppdatert innføring i trendene i nettbaserte medier og sosiale medier av aktive utøvere på feltet. Det undervises i portfoliobygging og presentasjon. Studenten jobber med oppbygging av egen portfolio under veiledning av faglærerne.

 • Eget Foretak

 • Foretningsplan

 • Lover og regler for foto og media

 • Egen portfolio under veiledning av faglærere og besøkende profesjonelle innen aktuelle sjangre


EMNE 11

Sjangervalgt Prosjekt 2

4. semester

I det fjerde semesteret får hver enkelt student skreddersydde oppgaver for å utvikle hver enkelt students egen stil og prosjekt.
Prosjektene utarbeides i samarbeid med enkeltstudenten, og setter høye mål for et gjennomført og profesjonelt arbeid etter standardene i deres sjanger. I denne perioden er det fokus på veiledning, i sjangergruppa, individuelt med lærer og i gruppe og individuelt med besøkende fotografer og kunstnere som kommer inn med spisskompetanse i de forskjellige sjangrene.

 • Beherske standarder for valgt sjanger: Kunst, Portrett, Fashion, Dokumentar, Editorial eller Reklame

 • Spesialtilpassede oppgaver for gitt sjanger

 • Utvikling av egne ambisiøse prosjekter


EMNE 12

Eksamen

4. semester

Avgangsutstilling

Eksamen består av tre hovedelementer: Portfolio, Teknisk Eksamen og Sjangervalgt Eksamen. Portfolio viser hva studenten har produsert over en lengre periode og i hvilken grad kvaliteten er konsekvent. Teknisk Eksamen måler graden av teknisk forståelse i løsningen av konkrete definerte oppgaver. I Sjangervalgt Eksamen kan studenten velge mellom Kunst, Dokumentar, Mote, Reklame, Portrett eller Editorial. Hver av sjangrene har egne spesifike oppgavepremisser, men skal
ha tilnærmet lik arbeidsmengde. Avgangsutstillingen er en del av eksamen og må være på plass for å få godkjent gjennomført eksamen, men det gis ikke karakter, med unntak for de som tar sjangerbestemt eksamen i Kunst hvor eksamensutstillingen er et av kriteriene de blir bedømt på i eksamens-sensuren.

 • Portfolio

 • Sjangervalgt Eksamen

 • Teknisk Eksamen

 • Avgangsutstilling