Ønsker du å jobbe som fotograf eller å bruke fotografiet som kunstnerisk uttrykksform, er dette studiet for deg. 

Studiene er designet for å gi alle studentene et solid grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. Helt essensielt er det å tilegne seg referanser og sjangerforståelse fra de mest betydningsfulle fotografene innen sjangre som fashion, reklame, lifestyle, dokumentar, portrett og kunst. Studiene er praktisk rettet og basert på at du skal lære gjennom fotografiske øvinger. Gjennom personlig veiledning får du hjelp til å utvikle din personlige stil og fotografiske uttrykk. 

Etterspørselen etter fotografer som kan produsere både stillfoto og film er økende, og svært mange av våre tidligere studenter etablerer seg i begge disse sjangerene. Dette er hovedsakelig fotografer som jobber mot reklame, mote, presse, sport, bolig og magasin editorial. Studenter på Fotografi 2. år kan velge å  fordype seg i filmproduksjon rettet mot disse sjangerene. 


FOTOGRAFI 2 år

  • 4 semester  /  120 studiepoeng / Høyere Fagskolegrad / semesteravgift: 57 500 kr

  • Løpende opptak / Søknadsfrist 15. april / Studiestart 19. august 2019

Fotografiet er i sterkere utvikling enn noen gang. Å utdanne seg til profesjonell fotograf har derfor aldri før gitt så mange muligheter. Et 2 årig studium vil gi deg en solid base som fotograf enten du vil jobbe kommersielt eller kunstnerisk. Semester 1 og 2 vil gi deg som student det du trenger av grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. Gjennom forelesninger, oppgaver og øvinger vil du tilegne deg kunnskap om kjente fotografiske sjangre som vil være med å forme din personlige fotografiske stil. I semester 3 og 4 spisses ditt personlige uttrykk ut fra egne preferanser. Studentenes identiteter vil komme tydeligere frem, slik at det blir lettere å skille seg ut i mengden og tilføre bransjen noen unikt. Som student ved fotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i et fotografisk marked. Du vil tilegne deg god sjangerforståelse innen reklame, lifestyle, dokumentar, portrett og kunst, som gir deg et godt etableringsgrunnlag innen den ønskede bransjen.


KUNSTFOTOGRAFI  1 ÅR -spesialisering

  • 2 semester  / 60 studiepoeng / Fagskolegrad / semesteravgift: 57 500 kr

  • Løpende opptak / Søknadsfrist 15. april / Studiestart 19. august 2019

Kunstfotografistudiet legger vekt på at du som student skal oppnå selvstendighet, kreativitet, fotokunstfaglig forståelse og et eget kunstnerisk uttrykk. Utdanningen er praktisk og kreativ, og vektlegger ideutvikling og prosess, med tilrettelegging for hver students individuelle behov. Det settes høye krav til egenproduksjon og evne til å utvikle egne konsepter/prosjekter. Som student i kunstfotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i egen praksis, i et arbeidsliv eller gi søknadskompetanse til annen høyere utdanning, hvor kompetanse i kreative prosesser er etterspurt. Studiet skal også gi et tilbud til kunstnere eller fotografer som har behov for utvidet kompetanse i utøvelse av faget.