Vi har erfart at et talent for å bli fotograf ikke er medfødt. Det er et resultat av erfaring, øving og motivasjon. Den som fotograferer mest blir best. Akkurat på samme måte som en aktiv idrettsutøver må trene hver dag, eller en musiker må øve regelmessig for å bli god. Derfor ser vi etter de søkerne som viser motivasjon, en vilje til å presse seg i motgang og evne til å jobbe selvstendig. Den viktigste kvalifikasjonen en søker kan ha, er en genuin interesse for faget. 


Formelt kan vi vurdere deg etter:

 • Realkompetanse. Dette kan være fritidsaktiviterer/hobby, kurs, arbeid, mediefag på universitet, grafisk design, film, design, folkehøyskole ++. Dette må ikke være relatert til fotografi. Se «Informasjon om realkompetanse». Søker må være 19 år eller eldre i opptaksåret.

 • Fullført treårig videregående skole, fortrinnsvis med Medie og kommunikasjon eller Kunst og formgivingsfag.

For mer utdypende informasjon anbefaler vi deg å lese «ofte stilte spørsmål» FAQ. Du må svært gjerne også ta kontakt med oss.

Portfolio - 10 bilder
Alle søkere må levere portfolio som dokumentasjon på faglig nivå. Portfolioen skal inneholde minst 10 bilder. Du står fritt til å designe din egen søknadsportfolio på nett med link til side eller som pdf. Du kan velge deg et eller flere tema som f.eks.:

 • Dokumentarfotografi - som søker å fortelle en historie fra virkeligheten

 • Karakterportrett - som legger vekt på at bildet formidler noe om personlige egenskaper

 • Motefotografi - hvor klær, modell, styling og en interessant location er viktige elementer

 Eller andre tema. Dette er bare eksempler og ikke et krav. Det vi ønsker er en søknadsportfolio som viser dine interesser, ferdigheter og hvor ditt talent kommer best til uttrykk.

Personlig intervju 

Etter vurdering av formelle opptakskrav og portfolio må søkere som er vurdert som kvalifiserte møte til et personlig intervju før endelig opptak. Intervjuet er en støtteprosess for søker til å begrunne sitt valg av portfolio og bidra med utfyllende informasjon til den generelle skriftlige søknaden. Det er også en arena for gjensidig utveksling av informasjon om studentens forventninger og skolens mål og tilbud. Samtalen skal bidra til avklaring av studentens forståelse for yrkesfeltets karakter og framtidige karrieremuligheter. 

Opptak

Etter personlig intervju får du svar på mail om du tilbys studieplass. Deretter får du din studiekontrakt i posten og er registrert som student ved Norsk Fotofagskole når studiekontrakten er signert og returnert til oss, samt at registreringsavgiften på 1500,- er betalt.

 • Løpende opptak av kvalifiserte søkere fram til søknadsfrist 15. april

 • Søknader levert etter 15. april vurderes, men søknader levert før 15. april prioriteres

 • Endelig svar om opptak senest 20. mai for ordinært opptak

 • Du kan søke fram til 5.august

FOR SKOLEÅRET 2020/21:

 • Semesteravgift: 57 500,- (merk: justeres januar 2020)

 • Semesteravgift inkluderer medlemskap i Sit - studentsamskipnaden i Trondheim

 • Studiet "Fotografi" er 2 årig og består av 4 semester heltid, og gir 120 studiepoeng og Høyere Fagskolegrad

 • Studiet "Kunstfotografi" er 1 årig og består av 2 semester heltid, og gir 60 studiepoeng og Fagskolegrad

 • Studiene er godkjent av det nasjonale kvalitetsikringsorganet NOKUT og støttet av Lånekassen.