Personvernerklæring for Norsk Fotofagskole AS

Generelt

Personvernerklæringen er i henhold til personopplysningsloven for behandling av personopplysninger, hvor krav til informasjonssikkerhet og internkontroll er ivaretatt. 

Norsk Fotofagskole AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Vi tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som student og bruker av våre tjenester og nettsider.

Formål og beskrivelse

Skolen samler inn og behandler opplysninger om deg:

  1. Når du søker om studieplass hos oss

  2. Når du går hos oss som student

  3. Når du registreres i vårt revregister for nyhetsbrev

  4. Når du registrerer deg for å få tilsendt skolekatalog

  5. Når du kjøper Fotokurs

Opplysningene vi samler inn er relevante og nødvendige, brukes med forsiktighet og sikres på en trygg måte. De brukes ikke til andre formål enn det som er naturlig i disse 5 situasjonene. Vår behandling av personopplysninger er basert på avtale, hjemmel i loven, berettiget interesse eller samtykke. Under beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette på og på hvilket grunnlag vi gjør dette. Vi forteller om hvem vi deler opplysningene med og hvorfor, og hvor lenge vi beholder dine opplysninger. Til slutt forteller vi deg om dine rettigheter når det gjelder innsyn, retting og sletting.

1. Når du søker om studieplass hos oss

Hvilke opplysninger behandles: Fornavn, etternavn, adresse, epost, mobil, fødselsnummer, studieønsker, tidligere utdannelse, tidligere jobb og erfaringer. Du sender oss også bevis på tidligere utdanning og erfaringer ofte i form av et vitnemål, attester og CV. Dokumentasjon  lastes opp via våre sikre servere med søknadsnummer. Opplastede filer kan kun sees av opptaksansvarlige på Norsk Fotofagskole.

Hvorfor gjør vi dette?: Dette gjøres for at vi skal kunne vurdere om du er kvalifisert for opptak hos oss, noe som er regulert av fagskoleloven.

Hva vil du motta?: Som søker vil du motta viktig informasjon om opptaksprosess og tilbakemeldinger på din søknad. Du vil også kunne motta relevante nyhetsbrev.

Hvem deler vi opplysninger med?: Informasjonen deles kun med opptaksansvarlige ved Norsk Fotofagskole.

Hvor lenger beholder vi dine opplysninger?: Dersom du ikke starter hos oss, sletter vi dine personopplysninger etter 3 år, med mindre du har bedt om at din søknad overføres. Regnskapsloven krever for øvrig at vi beholder opplysninger i fem år dersom du betaler registreringsavgift. 

2. Når du går hos oss som student

Hvilke personopplysninger behandles: Når du studerer hos oss er vi lovpålagt å oppbevare alle personalia og dokumenter som du har oppgitt som søker. Dette er informasjon som vi må ha, og den kan derfor ikke slettes. Vi oppbevarer også dine oppgave-innleveringer, eksamener og resultater.

Bruk av læringsplattform; skolenett: Studenten gir ved inngåelse av studiekontrakt, samtykke til at skolen kan benytte epostadresse, fullt navn og studentfoto for registrering av konto i skolenett, vår læringsplatform. Dette er av betydning for å sikre oppfølging av deg, dokumentasjon av oppmøte, din aktivitet og studieprogresjon, kvalitetssikring av studiene og eksamen, og dokumentasjon på dine prestasjoner.

Hvor lenger beholder vi dine opplysninger?: Personopplysningene dine knyttet til opptak og studier blir i utgangspunktet lagret til evig tid i databasene til Norsk Fotofagskole. Dette for oppfølging eller andre formål som er nødvendig av hensyn til de tjenester skolen plikter å yte for å oppfylle studieavtalen. Som student ved skolen lagres relevante personopplysninger som kommer til i forbindelse med avtalen, for eksempel i kommunikasjon med administrasjon, foreleser, studieveileder, sensor o.l.

Unntak: Hvis skolen får informasjon om at tidligere søker eller student er avdød vil vi slette kontaktinformasjonen, eventuelle søknader om opptak, skoleoppgaver og personinformasjon.

Bruk av student-informasjon i undervisning:Lærere vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre evaluering av oppgaver, innsendinger og meldinger/tilbakemeldinger relatert til slike. Sensor vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre sensur av eksamen.

  Skolene følger norsk lov og utleverer følgelig relevant studentinformasjon til organisasjoner som:

  • Statens Lånekasse for utdanning

  • Kunnskapsdepartementet

  • NOKUT

  • Statistisk Sentralbyrå

  • Database for statistikk om høyere utdanning -DBH

Skolene sine IT-leverandører har tilgang til personopplysninger når det er nødvendig. Skolens avtale med IT-leverandører, regnskap og revisjon vil til enhver tid sikre at gjeldende personvernlovgivning overholdes.

3. Når du registreres i vårt nyhetsbrevregister

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post og mobil og interesseområde.

Hvorfor gjør vi dette?: Vi ønsker at informasjonen vi sender deg skal være så relevant som mulig med tanke på hva du er interessert i å motta informasjon om. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger.

Hva vil du motta?: Nyhetsbrevene inneholder informasjon om studier, workshops, foredrag, fotokurs og andre arrangement knyttet til Norsk Fotofagskole og fotografi.

Hvem deler vi opplysningene med?: Informasjonen deles med systemleverendør av nyhetsbrev, vi bruker informasjonen kun for å utforme og sende nyhetsbrev.

Hvor lenger beholder vi dine opplysninger?: Vi beholder opplysningene om deg inntil du eventuelt melder deg av vår nyhetsbrev-liste. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.

4. Når du registrerer deg for å få tilsendt skolekatalog

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post, post adresse og mobil.

Hvorfor gjør vi dette?: Vi ønsker at informasjonen vi sender deg skal være så relevant som mulig med tanke på hva du er interessert i å motta informasjon om. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger og får katalogen i posten kort tid etter registrering.

Hva vil du motta?: Du får skolekatalogen tilsendt til den postadresse som du oppga, samt relevant informasjon om skolen på e-post.

Hvor lenger beholder vi dine opplysninger?: Vi beholder opplysningene om deg til du ber om at brukeren slettes.

5. Når du kjøper Fotokurs

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post og mobil , post adresse og hvilket kurs du har meldt deg på/kjøpt.

Hvorfor gjør vi dette?: For å sikre at du får den varen du har kjøpt og den informasjonen du trenger for å delta på Norsk Fotofagskole sine fotokurs. 

Hva vil du motta?: Informasjon om det kurset du har meldt deg på i tillegg til relevant informasjon om skolens fotokurs og tilbud. 

Hvem deler vi opplysningene med?: Kursholdere og databehandlere ved kjøp av vare som er squarespace.com og stripe.com

Hvor lenge beholder vi dine opplysninger?: Regnskapsloven krever at vi beholder opplysninger i fem år.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysningene som samles om deg. Denne informasjonen vil kun bli utlevert dersom du leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dersom du mener at noe er registrert feilaktig kan du be om retting eller sletting. Du har i tillegg rett til å klage til Norsk Fotofagskole AS eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.

Fotografering

Film og bilder tatt i undervisning eller i sosiale sammenhenger (situasjonsbilder) i skolens lokaler kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, endring av samtykke, retting og sletting kan sendes skriftlig til post@fotofagskolen.no eller til Norsk Fotofagskole. Mellomila 56, 7018 Trondheim

Hjemmeside

Når du går inn på våre nettsider startes en sikker sesjon. Du kan forsikre deg om at sidene er kryptert (https) ved å klikke på hengelåssymbol som vises i din adresselinje i nettbrowseren.

Hjemmesiden vår med adresse  https://www.fotofagskolen.no bruker cookies (informasjonskapsler) til innsamling av bl.a. statisitikk og skjema-oppdateringer. Du vil bli spurt om du godtar bruken av cookies første gang du besøker hjemmesiden.