Lærere

På Norsk Fotofagskole har vi valgt å satse på en fast profesjonell stab hvor alle er praktiserende fotografer med mange års erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Det er kun gjennom en tett oppfølging vi kan kvalitetssikre nivået på hver enkelt student. En mentor er den som følger utviklingen din gjennom hele studieperioden, motiverer og presser deg til å yte ditt maksimale. Eksterne gjesteforelesere er krydderet. De bidrar med inspirasjon og spisset kunnskap innen sin sjanger. Her samarbeider vi med de beste fra Norge og fra utlandet.

 


Gjesteforelesere