workshop

Storformat analog portrett


Førsteklasse har startet semesteret med en runde i den analoge fotoverden med 4X5 tommers storformatkamera. Dagens forstudenter har for det meste bare erfaring med det digitale mediet fra tidligere. Derfor er det ekstra spennende og utfordrende å måtte bryne seg på analog bladfilm der en må måle lys, bygge og stille inn kamera og fremkalle før en får se resultatet. Storformat analog foto gir en god innsikt i grunnprinsippene for kamera og foto. Mange gode portretter og en god dose erfaring med en klassisk håndtverkstradisjon i fotografiet.