Studieavgift

Fotografi (2 år) og Kunstfotografi (1 år) koster 56 500,- pr. semester. (2018/2019)

Betaling av semesteravgift følger syklusen til utbetalinger fra Lånekassen. 

 

Studiefinansiering

Studiet er godkjent for stipend og lån i Statens Lånekasse for Utdanning. I tillegg til ordinært lån og stipend, kan du også søke om ekstra lån til skolepenger. Nærmere opplysninger om rett til studielån kan fås ved henvendelse til: www.lanekassen.no Kundetelefon: 04545

Fremmøte på skolen.

I bekreftelsesbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Avmelding etter opptak, men før studiestart

Dersom du trekker din søknad før studiestart betaler du ikke studieavgift, men kun opptaksgebyret. Avmeldingen må skje via e-post til soknad@fotofagskolen.no og være sendt av søkeren selv.

Forbehold

Ved for få påmeldte søkere til studiet forbeholder vi oss retten til å kansellere studiet. Du vil bli informert om dette senest en uke før oppstart.

Avmelding etter studiestart.

Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Unntak er gyldig sykemelding og tungtveiende grunner. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten.

Studiekontrakt

Vilkårene i studiekontrakten mellom skole og student er utarbeidet i samråd med Forum for Fagskoler (FFF) og Forbrukerombudet.

Utstyr og skolemateriell

Fotostudenter bør ha digitalt speilreflekskamera, normalopptikk/normalzoom, et kort teleobjektiv, vidvinkel, kamerastativ, håndholdt blitslysmåler, sync-kabel/radiosendere og ekstern hard-disk.